Sygn. akt II K 15/03

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2006 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Hubert Półkośnik
Ławnicy: Zofia Bogacewicz
Grzegorz Starczewski
Protokolant: Barbara Chojdacka
przy udziale Prokuratora - Andrzeja Bura