Powrót do strony "Apelacje"
MACIEJ LACH
ADWOKAT, RADCA PRAWNY

ul. Warecka 5/7 m 23, 00-034 Warszawa
tel. / fax.: (48 22) 826 83 76, 828 76 42,
828 76 43, 828 86 23
email: cljadw@netpol.pl

Warszawa, dnia 19 września 2007 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział VIII Karny Odwoławczy
ul. M. Skłodowskiej - Curie 1
15 - 950 Białystok

oskarżony Mirosław Ciełuszecki
(adres w aktach)
reprezentowany przez
adwokata Macieja Lacha
(adres Kancelarii w nagłówku)

Sygn. akt VIII Ka 296/07


PISMO OBROŃCY W POSTĘPOWANIU APELACYJNYM


Powrót do strony "Apelacje"