Powrót do strony "Apelacje"
MACIEJ LACH
ADWOKAT, RADCA PRAWNY

ul. Warecka 5/7 m 23, 00-034 Warszawa
tel. / fax.: (48 22) 826 83 76, 828 76 42,
828 76 43, 828 86 23
email: cljadw@netpol.pl

Warszawa, dnia 8 stycznia 2006 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział Karny Odwoławczy

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
Wydział II Karny
ul. 3 Maja 7
17-100 Bielsk Podlaski

oskarżony Mirosław Ciełuszecki
(adres w aktach)
reprezentowany przez
adwokata Macieja Lacha
(adres Kancelarii w nagłówku)

Sygn. akt H K 15/03


APELACJA


Powrót do strony "Apelacje"