Powrót do strony "Apelacje"
Białystok. dnia 2.01.2007 r.


Do
Sądu Okręgowego
VIII Wydział Karny Odwoławczy
W Białymstoku

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego
II Wydział Karny
w Bielsku Podlaskim
Adwokat Mikołaj Zdasiuk
Kancelaria Adwokacka, 15-889 Białystok
ul. Brukowa 9 m 2
obrońca oskarżonych: Mirosława Ciełuszeckiego
oraz Jarosława Nowickiego

sygn. akt II K 15/03


APELACJA


Powrót do strony "Apelacje"